1991: US vs. USSR:

Terron Millett vs. Kostya Tszyu