1991 World Championships:

Vernon Forrest vs. Kostya Tszyu