Acelino Freitas vs. Jorge Barrios

Round 11

Ring Magazine's 2003 "Round of the Year"