Alexis Arguello vs. Aaron Pryor I

November 12, 1982 at The Orange Bowl, Miami, Fla.